Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2010

Χάσμα Καθημερινότητας


Επί δεκαετίες είναι εμφανής η απόσταση που υφίσταται ανάμεσα στα προβλήματα του απλού Έλληνα πολίτη και εκείνων που πολιτεύονται ζητώντας κάθε τετραετία τη ψήφο του. Πολιτικοί, βουλευτές, δήμαρχοι και τόσοι άλλοι αποφασίζοντες, οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό ζούσαν παράλληλα με το λαό και διέπρεπαν σε ξύλινους λόγουςκαι υποσχέσεις. Τα χρόνια ωστόσο περνάνε και η απόσταση αυτή γίνεται όλο και μεγαλύτερη.